Spring naar content

Eenmalige energietoeslag 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.
2 mei 2022, 10:25

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een eenmalig bedrag van € 800 netto per huishouden. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging én de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Voor wie is de energietoeslag?

Als u op 15 maart 2022 een uitkering ontving van de gemeente Buren, dan hoeft u niets aan te vragen. U heeft dan eind april 2022 een brief ontvangen. De eerste termijn van de energietoeslag is voor 1 mei 2022 aan u overgemaakt. Meer informatie vindt u op www.buren.nl/energietoeslag.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u geen brief ontvangen? Dan kunt u via www.buren.nl/energietoeslag de eenmalige energietoeslag aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Op deze webpagina vindt u het aanvraagformulier en meer informatie. U kunt de energietoeslag aanvragen van 1 mei 2022 tot 1 december 2022.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Buren als u op de aanvraagdatum:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Buren woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • (samen met uw partner) niet meer dan € 15.000 beschikbare geldmiddelen heeft. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:
  • contant geld;
  • geld op betaal- en spaarrekeningen;
  • cryptovaluta (zoals bitcoins);
  • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.

Per huishouden kan maximaal één keer de energietoeslag worden toegekend. Personen die studiefinanciering ontvangen, personen die in een inrichting wonen en personen die alleen een briefadres in de gemeente Buren hebben, komen niet in aanmerking.

Voor meer informatie kijk op www.buren.nl/energietoeslag. Lukt het niet om het aanvraagformulier te downloaden? Vraag dan het aanvraagformulier aan via telefoonnummer 14 0344 of stuur een e-mail naar werkeninkomen@buren.nl.