Spring naar content

Elsa Weijenberg nieuwe griffier

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 februari 2021, 13:29

Elsa Weijenberg is op 1 februari 2021 begonnen als griffier van de gemeenteraad van Buren. Zij volgt Gerard van Droffelaar op die in september 2020 na 18 jaar afscheid nam. Sindsdien werd de functie waargenomen door Peter-Paul Moors. Weijenberg was sinds juni 2017 raadsgriffier in Landerd en daarvoor controller bij de gemeente Uden.

 De griffie

De griffier is het eerste aanspreekpunt van de raad en afdelingshoofd van de griffie. Deze afdeling ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. De griffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad.