Spring naar content

Gemeente aan de slag met duurzaamheid en klimaat

12 februari 2019, 11:01

Gemeente Buren gaat aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we energie moeten gaan besparen en dat we alle energie die we gebruiken, op een schone manier opwekken. Ook bereiden we ons voor op de gevolgen van klimaatverandering en maken we onze gemeente klimaatbestendig en waterrobuust. Samen met inwoners en bedrijven zorgen dat we de gemeente Buren een groene, gezonde en duurzame gemeente is om in te wonen, werken en recreëren.

Op 5 maart 2019 vergadert de gemeenteraad over de Startnotitie Klimaatvisie. Daarin is aangegeven welke kaders we hanteren, met welke speerpunten we aan de slag gaan en hoe we dat gaan doen. De startnotitie vormt het begin van het proces dat we gaan volgen. In de voorbereidende raadsbijeenkomst op 5 februari is de startnotitie toegelicht. Daarnaast is ingegaan op de regionale aanpak: de Regionale Energie Strategie. De presentaties van de raadsbijeenkomst van 5 februari kunt u hierbij inzien.

Bijlagen

Startnotitie Klimaatsvisie Gemeente Buren
Presentatie Startnotitie Klimaatvisie