Spring naar content

Gemeente Buren introduceert huishoudcoach

Dit nieuwsbericht is verlopen.
2 februari 2023, 14:17

Sinds afgelopen maand is er een huishoudcoach actief bij de gemeente Buren. Inwoners die door fysieke beperkingen moeite hebben met het huishouden, kunnen een beroep doen op de deze huishoudcoach. Samen met de inwoner kijkt de coach op welke manier iemand zelf nog huishoudelijke werkzaamheden kan blijven doen. Bijvoorbeeld met hulp van familie, vrienden of buren, door het anders inrichten van het huis of met de inzet van eenvoudige hulpmiddelen. De eigen kracht van de inwoner staat daarbij centraal: wat kan iemand zélf nog wel?

De vraag naar huishoudelijke ondersteuning is groot en zal de komende jaren blijven toenemen. De Burense bevolking wordt ouder (vergrijzing) en blijft ook zo lang als mogelijk thuis wonen. Zorgaanbieders hebben een personeelstekort en daardoor ontstaan er wachtlijsten.

Als gemeente staan we voor de uitdaging om inwoners die dat nodig hebben, de juiste ondersteuning te bieden. En om de zorg betaalbaar te houden. Samen met inwoners, hun netwerk en andere maatschappelijke partners, zoeken we de best passende oplossing. Daarvoor werken we met een huishoudcoach.

Wanneer wordt de huishoudcoach ingeschakeld?

Voor de inwoners die zich vanaf januari 2023 voor de eerste keer voor ondersteuning melden bij de gemeente, plannen we een gesprek met de huishoudcoach in. Voor inwoners die nu al vanuit de Wmo professionele ondersteuning in het huishouden krijgen, verandert er op dit moment niets.

De huishoudcoach komt thuis langs en kijkt samen met de inwoner welke werkzaamheden in het huishouden nodig zijn. Ook kijkt de coach wat iemand nog zelf kan doen en waar hulp of hulpmiddelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Overzichtelijk maken van werkzaamheden
  • (Gespreid) plannen van werkzaamheden
  • Inrichting van het huis
  • Het leren van nieuwe vaardigheden (denk aan: omgaan met elektronica)
  • Het gebruik van algemeen verkrijgbare hulpmiddelen
  • Hulp vanuit het eigen netwerk van familie, buren of vrienden of hulp via de inzet van organisaties zoals Maatjesprojecten van Welzijn Rivierstroom.

Hoe gaat het na het gesprek met de huishoudcoach?

De huishoudcoach zal tijdens het bezoek al afspreken welke acties de inwoner zelf onderneemt, bijvoorbeeld familie inschakelen of eenvoudige hulpmiddelen aanschaffen. Voor acties waarbij de inwoner hulp nodig heeft, zoals het leren van nieuwe vaardigheden, pakt de inwoner dit samen met de huishoudcoach op.
Voor huishoudelijke werkzaamheden waarvoor alsnog professionele ondersteuning nodig is, kan de inwoner zich na het bezoek van de huishoudcoach, melden bij de gemeente voor hulp vanuit de Wmo.