Spring naar content

Gemeente Buren stelt gedeelte gemeentehuis beschikbaar voor crisisnoodopvang

7 september 2022, 13:00

MAURIK– Het Rijk heeft de gemeenten, via de veiligheidsregio’s, gevraagd om met spoed opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar te stellen. Dit om de onhoudbare situatie bij het COA-aanmeldcentrum in Ter Apel op te lossen. De gemeente Buren stelt een gedeelte van het gemeentehuis beschikbaar. Er kunnen 63 vluchtelingen opgevangen worden. Wij verwachten dat de opvang klaar is op 12 september 2022 en kan gebruikt worden tot en met 31 december 2022.

Bij aanvang van de Oekraïnecrisis heeft Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bij alle gemeenten uitgevraagd waar grond en panden beschikbaar kunnen zijn, zodat er zo snel mogelijk zo veel mogelijk opvang gerealiseerd zou kunnen worden. Ook in Buren is deze lijst gemaakt.

Op dit moment ontstaat, door keuzes die het Rijk gemaakt heeft, een nieuwe crisis met vluchtelingen. Een groot aantal van de panden die op de eerder genoemde lijst staan heeft inmiddels een andere bestemming of is niet op korte termijn beschikbaar voor tijdelijke opvang. Een aantal locaties is wel direct beschikbaar. Maar: voor het merendeel van deze locaties zijn inmiddels verkennende plannen ten aanzien van woningbouw waar het college veel waarde aan hecht.

Gedeelte gemeentehuis snel geschikt

Het college heeft voorgelegd aan de veiligheidsregio om – als de noodzaak er echt zou zijn – te kiezen voor het gemeentehuis in Maurik als tijdelijke crisisnoodopvang. Dit pand staat deels leeg en kan snel geschikt gemaakt worden. Tegelijkertijd wordt met de gemeenteraad het gesprek gevoerd over de toekomst van het pand, maar die zou met een tijdelijke opvang (tot en met 31 december 2022) niet in het gedrang komen.

Zorgen

Wij realiseren ons dat deze keuze een extra belasting kan vormen voor onze inwoners. Dit is een nieuwe situatie waarvan we begrijpen dat inwoners hier zorgen over kunnen hebben. We maken aan de voorkant goede afspraken met het COA als verantwoordelijke organisatie voor de opvang van de vluchtelingen. We zullen goede afspraken maken met inwoners zodat we hier de komende maanden samen met elkaar een weg in vinden.

Inwonersavond

De gemeente gaat de omwonenden van het gemeentehuis per brief informeren. Zij worden uitgenodigd voor een inwonersavond.

Meer informatie komt beschikbaar op: www.buren.nl/noodopvang