Spring naar content

Gemeente gaat voor groei en economische impuls

19 juli 2021, 15:36

De wereld verandert snel. De gemeente Buren wil als zelfstandige gemeente mee kunnen bewegen in deze veranderingen. Dit vraagt om een sterk bestuur (raad en college) en een krachtige organisatie. Hiervoor is inzicht nodig in wat voor gemeente de gemeente Buren wil zijn. Ook moeten we de huidige kracht van de raad, het college en de organisatie in beeld brengen. Bureau Berenschot is daarom in opdracht van de gemeente Buren aan de slag gegaan met het project toekomstoriëntatie.

Twee fasen

De toekomstoriëntatie bestaat uit twee fasen:

  1. Verkennen wat voor gemeente Buren wil zijn
  2. Benoemen wat erop het gebied van bestuur en organisatie nodig is om de gewenste toekomstrichting in te gaan

Voor fase 1 zijn diverse betrokkenen gesproken. Zowel in de regio als in de verschillende plaatsen in de gemeente. Ook is eerder opgehaalde informatie gebruikt, zoals de input van inwoners bij dorpenrondes over de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast zijn feiten en cijfers over Buren gebruikt. Dit heeft geleid tot een duidelijk beeld van Buren op dit moment. Er is vervolgens gekeken naar een mogelijk toekomstprofiel van de gemeente. Fase 1 is afgerond met een eindrapportage. Daarin staat het voorgesteld toekomstprofiel. Dit toekomstprofiel van de gemeente Buren voor 2040 is gericht op “groei en bescheiden bruis”. De gemeente wil het inwonersaantal laten groeien door woningbouw. Met bruis bedoelen we een impuls in de lokale en regionale economie. Het profiel raakt veel verschillende onderwerpen, zoals leefbaarheid en wonen, economie, cultuurhistorie, duurzaamheid, sociaal domein, onderwijs en openbare ruimte.

Besluit gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli jongstleden stemde de gemeenteraad in met het toekomstprofiel. Hierbij is ook het startsein gegeven voor fase 2. De planning is om dit project in het derde kwartaal van dit jaar af te ronden. Bent u benieuwd naar de eindrapportage van Berenschot over fase 1? U kunt deze hier lezen (agendapunt 4.3).