Spring naar content

Gemeenteraad Buren maakt 5 ton vrij om energiearmoede te voorkomen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 november 2022, 09:09

Op 10 november vergaderde de gemeenteraad van Buren over de begroting 2023-2026. De gemeenteraad besloot op welke onderwerpen de aankomende jaren wordt ingezet. Met het indienen van een raadsbreed amendement maakte de gemeenteraad € 500.000 vrij om inwoners te helpen met het besparen op energie. In het verlengde daarvan besloot de gemeenteraad om de OZB-verhoging uit te stellen tot 2024, zodat inwoners het aankomende jaar worden ontzien.

Een energieloket voor inwoners

De stijgende energieprijzen hebben veel invloed op inwoners. Die ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeenteraad. Op initiatief van PvdA-GroenLinks en Gemeentebelangen Buren werd daarom een amendement ingediend, wat breed werd gedragen door alle partijen. Op basis van dit amendement maakte de gemeenteraad, naast de maatregelen die het Rijk uitvoert, een bedrag van € 500.000 vrij om ondersteuning te kunnen bieden aan de mensen die het moeilijk hebben.

Met dit bedrag beoogt de gemeenteraad een loket en kennisbank te openen voor alle energievraagstukken van inwoners. Daarnaast wil de gemeenteraad dat het college bespaar- en energiecoaches inzet om te voorkomen dat inwoners in financiële moeilijkheden komen. Ook kunnen deze coaches inwoners helpen met energiebesparingen en verdere verduurzaming.

OZB-verhoging uitgesteld tot 2024

In de begroting werd een verhoging van de OZB-belasting van 2% voorgesteld met ingang van 2023. Op initiatief van VVD Buren, gesteund door de gehele gemeenteraad, werd die verhoging uitgesteld tot 2024 m.u.v. de inflatiecorrectie van 3%. Dit is in het voordeel van inwoners van gemeente Buren, aangezien zij hierdoor minder belast worden in 2023 t.o.v. andere toekomstige jaren.