Spring naar content

Gemeenteraad stelt Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 september 2023, 08:21

De gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel, de Politie en het Openbaar Ministerie in het gebied De Waarden werken steeds intensiever samen. Deze zeven gemeenten en haar partners hebben een nieuw, gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Onlangs werd dit Integraal Veiligheidsplan voor de periode van 2023 tot en met 2026 vastgesteld door de gemeenteraad van Buren. 

Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 bestaat uit twee delen, deel A en deel B. In deel A staan de gezamenlijke prioriteiten voor het gebied De Waarden, de visie op de samenwerking, de plaats van het plan ten opzichte van regionale agenda’s en de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Deel B biedt iedere gemeente de ruimte om lokaal andere of nadere accenten te leggen die passen bij de lokale problematiek.

Gezamenlijke prioriteiten

De gemeenten en haar partners geven in de komende jaren extra aandacht aan de prioriteiten zorg en veiligheid, jeugd, drugs en digitale veiligheid. Dit zijn onderwerpen waar, naast de reguliere werkzaamheden, extra aandacht voor moet zijn, focus op moet liggen en waar samenwerken een meerwaarde is.

Lokale accenten

Burgemeester Ostendorp over het Integraal Veiligheidsplan: ‘Ik ben er trots op dat we met onze buurgemeenten en partners hebben samengewerkt en zijn gekomen tot een gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. De prioriteiten die in dit plan zijn gesteld, sluiten naadloos aan bij de gemeente Buren. Tegelijkertijd zijn er binnen onze gemeente accenten aan te brengen.’’

‘’Ik vind het belangrijk dat wij als gemeente en partners, zoals de wijkagenten van de politie, onze dagdagelijkse werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. De wijkagenten staan met hun werk in de haarvaten van de samenleving. Het is belangrijk om de samenleving met haar inwoners, ondernemers en verenigingsleven sterk en bruisend te houden.’’

De wereld is dynamisch. In de periode 2023-2026 kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen zal, naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen, worden  bijgestuurd of accenten worden verlegd daar waar het nodig is.