Spring naar content

Gemeenteraad wint informatie in over stikstofproblematiek

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 november 2022, 14:07

Zaterdag 29 oktober verdiepte de gemeenteraad zich in het stikstofbeleid. De stikstofproblematiek raakt ook ondernemers in gemeente Buren. Om die reden bezocht de gemeenteraad, samen met wethouder Pieter Neven en gedeputeerde Peter Drenth, familie Merkens en hun varkenshouderij in Ingen.

De stikstofproblematiek bleef in Buren niet onopgemerkt. In juli overhandigden een aantal boeren uit gemeente Buren een petitie aan het college van B&W. Diverse gemeenteraadsleden waren daarbij aanwezig. Later op de avond werd tijdens de raadsvergadering een belangrijke motie aangenomen. In deze motie werd destijds opgenomen dat gemeente Buren een dialoog met boeren op gang probeert te brengen. De gemeenteraad voegde de daad bij het woord. Op initiatief van PCG Buren bracht de gemeenteraad een bezoek aan veehouderij Porky’s Pretpark in Ingen.

Familie Merkens werd in 2020 voor het eerst geconfronteerd met de stikstofcrisis. De veehouderij is vlakbij een Natura 2000 gebied gevestigd. Ondanks inspanningen van de familie om het bedrijf te verduurzamen, werd de varkenshouderij als piekbelaster aangemerkt. Daarom heeft de familie met veel pijn en moeite besloten dat het anders moet. Stoppen met het bedrijf bleek niet eenvoudig. Middels een brief aan het ministerie wist de familie minister Van der Wal uit te nodigen voor een gesprek aan de keukentafel over de hobbels waar zij tegenaan lopen bij processen en regelingen omtrent het stoppen met hun bedrijf. Sindsdien heeft de familie nauw contact met de provincie en gesprekken met het ministerie.

Het verhaal van familie Merkens werd met veel aandacht beluisterd door de gemeenteraad. Met deze kennis en ervaring hoopt de gemeenteraad samen met het college de dialoog te blijven voeren met boeren en op constructieve wijze naar oplossingen te zoeken. Concreet voor familie Merkens betekent dit dat de familie onderzoekt wat er mogelijk is op de vrijkomende locatie als zij met de varkenshouderij stoppen. Daarover zullen gesprekken worden gevoerd.