Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

14 augustus 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente organiseert tweede Cursus Politiek Actief, wegens enorme belangstelling

Er is veel interesse getoond door de inwoners van de gemeente Buren, waardoor de gemeente een tweede cursus organiseert. Op deze manier kan iedereen die zich heeft opgegeven meedoen. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via ejellema@buren.nl

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelden kan vóór 8 september 2017 door een e-mail te sturen met uw naam, woonplaats en telefoonnummer naar ejellema@buren.nl. Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.buren.nl.Voor vragen kunt u ook bellen met de Griffie, telefoonnummer 14 0344 (alleen deze 6 cijfers).

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

Maandag 25 september 2017, 19.30-22.00 uur

Bijeenkomst 1 • Introductie/kennismaking en de gemeente

  • Kennismaking
  • Verkiezingen/politieke partijen
  • De gemeente

Maandag 2 oktober 2017, 19.30-22.00 uur

Bijeenkomst 2 • De gemeenteraad

  • Het functioneren van de gemeenteraad
  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Basiskennis over gemeentefinanciën door gastspreker gemeente
  • Speeddaten met raadsleden

Maandag 9 oktober 2017, 19.30-22.00 uur

Bijeenkomst 3 • Debatteren

  • Onder leiding van een professionele trainer van Debat.NL gaat u werken aan uw debattechnieken.

Dinsdag 24 oktober 2017, 19.30 uur

Bijeenkomst 4 • Raadsvergadering bijwonen en uitreiking certificaten

  • De laatste bijeenkomst wordt afgerond met het bijwonen van de raadsvergadering. Dan worden de certificaten uitgereikt.