Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

24 mei 2017

Cursus Politiek Actief is vol

Er is veel interesse getoond door de inwoners van de gemeente Buren, waardoor de cursus nu al vol is. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Belangstellenden kunnen zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst via ejellema@buren.nl

Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de gratis cursus Politiek Actief! Op 25 september 2017 start de cursus Politiek Actief. De cursus biedt inwoners van de gemeente Buren de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten. Naast het vergroten van theoretische kennis, versterken de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers

ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik. De cursus wordt georganiseerd i.s.m. Prodemos.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Aanmelden kan vóór 8 september 2017 door een e-mail te sturen met uw naam, woonplaats en telefoonnummer naar ejellema@buren.nl. Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.buren.nl.Voor vragen kunt u ook bellen met de Griffie, telefoonnummer 14 0344 (alleen deze 6 cijfers).

Wanneer zijn de bijeenkomsten?

Maandag 25 september 2017, 19.30-22.00 uur

Bijeenkomst 1 • Introductie/kennismaking en de gemeente

  • Kennismaking
  • Verkiezingen/politieke partijen
  • De gemeente

Maandag 2 oktober 2017, 19.30-22.00 uur

Bijeenkomst 2 • De gemeenteraad

  • Het functioneren van de gemeenteraad
  • Taken en rollen van de gemeenteraad
  • De instrumenten van een raadslid
  • Basiskennis over gemeentefinanciën door gastspreker gemeente
  • Speeddaten met raadsleden

Maandag 9 oktober 2017, 19.30-22.00 uur

Bijeenkomst 3 • Debatteren

  • Onder leiding van een professionele trainer van Debat.NL gaat u werken aan uw debattechnieken.

Dinsdag 24 oktober 2017, 19.30 uur

Bijeenkomst 4 • Raadsvergadering bijwonen en uitreiking certificaten

  • De laatste bijeenkomst wordt afgerond met het bijwonen van de raadsvergadering. Dan worden de certificaten uitgereikt.