Spring naar content

Groen licht voor De Boomgaard in Rijswijk

8 september 2021, 11:00

Het woningbouwproject De Boomgaard in Rijswijk is een stap dichterbij. Het onderzoek naar de haalbaarheid is positief. Het college van burgemeester en wethouders staat achter de woningbouwontwikkelingen in Rijswijk.

Vijftien woningen in Rijswijk

Na jaren van stilstand wordt er weer gebouwd in Rijswijk. Twee ondernemers uit Rijswijk namen het initiatief voor de woningbouw. Er komen vijftien woningen waarvan er zes bereikbaar en bedoeld zijn voor starters uit het dorp. Het woningbouwproject De Boomgaard bestaat uit twee projecten: Rehoboth (drie woningen) en Nieuwenhuizen (twaalf woningen). In 2020 stemde het college in met de woningbouwplannen.

Bestemmingsplanwijziging

Het college stemde eind augustus in met het resultaat voor de bouw van de woningen. Voor het bouwen is er een bestemmingsplanwijziging nodig. De initiatiefnemers gaat de aanvraag in gang zetten. De gemeente Buren maakt en overeenkomst met bindende afspraken voor de bouw. Zij hoopt deze binnenkort te ondertekenen, zodat het project kan starten.

SteenGoed Benutten

Met SteenGoed Benutten gaat provincie Gelderland de leegstand te lijf. De bouw in Rijswijk staat al jaren stil. SteenGoed Benutten levert een financiële bijdrage aan de uitvoering van project De Boomgaard. Op deze manier is de bouw uitvoerbaar en haalbaar.

Wethouder André van den Hurk: “We zijn met dit besluit weer een stapje dichterbij de bouw van vijftien woningen in Rijswijk. Hiermee gaat het project naar de volgende fase. Ik kijk uit naar het moment dat we de overeenkomst kunnen tekenen en de bouw van start gaat.”