Spring naar content

Groot Burens Erezilver voor Muziekvereniging Excelsior Beusichem

28 januari 2024, 12:45

Loco-burgemeester Martine de Bas reikte zondag 28 januari 2024 het Groot Burens Erezilver uit aan Muziekvereniging Excelsior uit Beusichem, ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum.

Uitreiking

De uitreiking vond plaats tijdens het nieuwjaarsconcert op 28 januari om 12.00 uur in dorpshuis ’t Zoetzand in Beusichem. Voorzitter Anne van Hoof nam de penning in ontvangst namens de vereniging.

Muziekvereniging Excelsior Beusichem

Op 10 mei 1898 is de vereniging opgericht onder de naam ‘Vereniging Beusichemse Fanfare Excelsior’. In de Culemborgse courant van 3 juni 1890 staat een advertentie waar de uitvoering van Fanfarecorps ‘Excelsior’ uit Beusichem wordt aangekondigd. Uit verschillende feestgidsen en publicaties blijkt dat iedere 5 jaar de oprichting feestelijk wordt herdacht door het organiseren van bijvoorbeeld een nationaal concours of een festival. Momenteel is ‘Excelsior’ een vereniging die zo’n 45 leden telt, verdeeld over verschillende onderdelen.

Locoburgemeester Martine de Bas: “Namens het gemeentebestuur feliciteer ik Muziekvereniging Excelsior Beusichem met haar 125-jarig jubileum. Het Groot Burens Erezilver is een onderscheiding waarmee we de verenigingen en haar leden willen bedanken voor uw inzet voor de Burense samenleving. Van harte!”

Burens Erezilver

Het Burens Erezilver is een gemeentelijk onderscheidingsteken, waarmee de gemeente eer bewijst aan inwoners en niet-inwoners die zich alleen of in groepsverband langdurig hebben ingezet voor (een deel van) de Burense samenleving. Burense verenigingen die aantoonbaar 100 jaar bestaan ontvangen het Groot Burens Erezilver.