Spring naar content

Groot onderzoek naar winkelgedrag in Rivierenland

8 oktober 2021, 12:17

Aan het begin van deze maand heeft u mogelijk een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het Koopstromenonderzoek 2021. Het Koopstromenonderzoek 2021 (www.KSO2021.nl) brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Daarmee helpt het gemeenten, provincies maar ook winkeliers bij het versterken en verbeteren van de winkelvoorzieningen.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin oktober start in Riviereland daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Daarmee helpt het gemeenten, provincies maar ook winkeliers bij het versterken en verbeteren van de winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en de gemeenten Almere en Lelystad. Ook de gemeente Buren neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

In de afgelopen weken ontvingen inwoners van de gemeente Buren een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Heeft u geen brief ontvangen, maar wil u wel graag meedoen aan het onderzoek? Dan kunt u online de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Kijk voor meer informatie op de website www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek.