Spring naar content

Hans Martijn Ostendorp is beoogd burgemeester van Buren

17 januari 2023, 21:16

De heer H.M. (Hans Martijn) Ostendorp wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten in een extra raadsvergadering. Op dit moment is de heer Ostendorp Directeur Betaald Voetbal van De Graafschap. 

Sander van Alfen, voorzitter van de vertrouwenscommissie, laat weten: “De heer Ostendorp brengt veel bestuurlijke kennis en ervaring met zich mee van zowel van binnen de overheid als van buiten de overheid. Hij kent de rollen die horen bij het burgemeesterschap goed. De vertrouwenscommissie heeft hem leren kennen als stevig leider, maar ook als benaderbaar en empathisch. De gemeenteraad heeft er alle vertrouwen in dat de heer Ostendorp de beste burgemeester voor Buren is.” 

Hans Martijn Ostendorp

De heer Ostendorp is op dit moment Directeur Betaald Voetbal De Graafschap. Van april 2009 tot en met september 2017 was hij burgemeester van de gemeente Bunnik en eerder was hij wethouder in de gemeente Aalten. De heer Ostendorp is 53 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Op dit moment woont hij in Doetinchem, maar hij zal naar de gemeente Buren verhuizen.

Procedure

Er solliciteerden 29 kandidaten op de functie van burgemeester. Een vertrouwenscommissie heeft, namens de gemeenteraad, een selectie van twee kandidaten gemaakt. De gemeenteraad draagt de heer Ostendorp voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij laat de kandidaat screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de belastingdienst. De minister draagt de kandidaat uiteindelijk voor bij Zijne Majesteit de Koning. Als het Koninklijk besluit is ondertekend, is de sollicitatieprocedure formeel afgesloten. In uitzonderlijke gevallen kan de minister besluiten de aanbeveling niet over te nemen.

Installatie

Naar verwachting wordt de heer Ostendorp op vrijdag 10 maart 2023 in een bijzondere raadsvergadering officieel als burgemeester van de gemeente Buren geïnstalleerd en is het burgemeesterschap van Buren voor de heer Ostendorp een feit.