Spring naar content

Hersteloperatie Toeslagenaffaire: Kindregeling en Lotgenotencontact

17 november 2022, 14:57

De toeslagenaffaire heeft grote impact op gedupeerden, hun families en hun directe omgeving. Ook in de gemeente Buren zijn ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen hier slachtoffer van geworden.
De nieuwe Wet Hersteloperatie Toeslagen, die onlangs in werking is getreden, heeft tot doel om een nieuwe start mogelijk te maken voor vastgesteld gedupeerde ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen.

Onderdeel van deze wet is de Kindregeling: kinderen van gedupeerde ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een bedrag tussen €2.000,- en €10.000,- als financieel steuntje in de rug. De kinderen die in aanmerking komen ontvangen hiervan op korte termijn een schriftelijke aankondiging van het Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

Het gaat om de volgende bedragen die worden uitgekeerd door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT):
0 t/m 5 jaar €2.000,-
6 t/m 11 jaar €4.000,-
12 t/m14 jaar €6.000,-
15 t/m 17 jaar €8.000,-
18+ €10.000,-

Kinderen van gedupeerde ouder(s)/verzorger(s) ouder dan 18 jaar van wie het rekeningnummer bekend is ontvangen het bedrag waarschijnlijk op korte termijn, voor andere kinderen zal eerst een rekeningnummer doorgegeven moeten worden. In de brief van het UHT staat vermeld of het rekeningnummer bekend is en hoe je dit indien nodig kan doorgeven.

Vanuit de gemeente proberen we ruimhartige, brede ondersteuning te bieden aan de gedupeerde gezinnen. We bieden ook hulp en begeleiding waar het gaat om deze Kindregeling. Als gemeente kunnen we bijvoorbeeld meedenken over hoe het bedrag nu of in de toekomst kan worden besteed. Ook kunnen we hulpvragen over schuldproblematiek beantwoorden. Kinderen en ook hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Meer algemene informatie over de Kindregeling staat op de website van de Uitvoeringsorganisatie Hertsel Toeslagen (UHT): https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/. Vanaf januari is hierop ook een speciale site voor kinderen en jongeren te vinden.
Kinderen die anoniem willen praten over de problemen met de kinderopvangtoeslag kunnen bellen met de supportlijnen: Kindertelefoon via: 0800-0432 of Alles Oké? Via: 0800-0450.

Lotgenotencontact

Gemeente Buren is van plan om voor lotgenoten een ontmoetingsmoment te organiseren. Hierover zal later worden gecommuniceerd. Wil je een rol spelen bij de organisatie of invulling hiervan? Dan kun je dit aangeven bij Jeannette Paans via onderstaand mailadres. We nemen dan contact met je op.

Hulp nodig of meer weten?

Ook voor andere vragen over de Hersteloperatie Toeslagenaffaire kun je terecht bij de gemeente. Hiervoor neem je contact op met Jeannette Paans via gemeente@buren.nl of door te bellen naar 140344.