Spring naar content

Het klimaat verandert, gemeente Buren verandert mee

13 januari 2022, 10:12

Klimaatverandering zorgt voor extreme weersomstandigheden, zoals hete zomers en hevige regenbuien. Het college van de gemeente Buren ging deze week akkoord met een strategie om de gemeente aan te passen aan deze omstandigheden. De gemeenteraad neemt hier 22 februari een besluit over.

Afgelopen najaar kregen inwoners van Lienden te maken met wateroverlast door hevige regenbuien. En de jaren daarvoor waren de zomers erg heet. Uit onderzoeken blijkt dat dit de komende jaren vaker zal voorkomen. Gemeenten, inwoners en organisaties in ons rivierengebied moeten zich aanpassen aan het klimaat om overlast te voorkomen. Dat heet klimaatadaptatie.

Buren klimaatbestendig

Het college van de gemeente Buren stelde een lokale adaptatie strategie vast. Hierin staat wat de gemeente op verschillende onderwerpen kan en gaat doen aan klimaatadaptatie. Er gebeurt in de gemeente Buren al veel op het gebied van aanpassen aan het klimaat. Pieter Neven, Wethouder Duurzaamheid: “Elke school heeft een boom gekregen van de gemeente. In november hebben we samen met de leerlingen deze bomen geplant. En er zijn meer voorbeelden waarmee we Buren klimaatbestendig maken. Zo is Doejenburg 2 in Maurik klimaatbestendig ingericht met veel ruimte voor water. In Rijswijk en Eck en Wiel liggen lichte wegdekken, die minder warm worden in de zomer. En in verschillende plaatsen hebben we wadi’s aangelegd die het regenwater opvangen en afvoeren.”

Samen optrekken

Samen optrekken met inwoners en ondernemers is belangrijk. Woonwijken, tuinen en bedrijventerreinen met ruimte voor water en planten zijn noodzakelijk voor een klimaatbestendig Buren. Verschillende inwoners willen zelf een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater of het aanleggen van een groen dak. Ook hebben inwoners in december massaal gebruik gemaakt van een actie om hoogstamfruitbomen op te halen om te planten op eigen

terrein. Wethouder Neven: “We moeten leren leven met extreme weersomstandigheden. Het mooie is: iedereen kan iets doen. En het maakt onze dorpen en stad fijnere plekken om te wonen en werken. Wilt u meer weten? Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen.

Wat doen inwoners van Buren?

Klimaat Actief Rivierenland onderzoekt wat de inwoners van de gemeente Buren al weten over klimaatverandering. En wat zij zouden willen doen om een bijdrage te leveren. Inwoners kunnen in drie minuten hun kennis delen, of juist meer leren. Swipe op https://klimaatactief.swipocratie.nl/. Meedoen kan t/m 31 januari 2022.