Spring naar content

Het klimaat verandert, Rivierenland verandert mee

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 mei 2021, 13:10

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we last van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit noemen we klimaatadaptatie. In regio Rivierenland werken organisaties samen aan een Regionale Adaptatie Strategie (RAS). Het college van de gemeente Buren legt deze strategie en de bijbehorende samenwerkingsagenda in juni voor aan de gemeenteraad.

Klimaatadaptatie in onze regio

Regio Rivierenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt door de combinatie van hoog water, kwel en woningen vlak achter de dijk. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten en andere organisaties hebben samen de RAS Rivierenland opgesteld. Door de plannen in deze strategie kunnen we de regio beter beschermen tegen klimaatverandering. In de RAS staan belangrijke punten waar we de komende drie jaar (2021-2023) samen mee aan de slag gaan. Het gaat om deelname van inwoners (participatie), groenvoorziening, ontwerpprincipes, natuur en afspraken met land- en tuinbouw en woningbouwcorporaties. De regio werkt ook aan de bescherming van belangrijke functies tijdens onverwachte noodsituaties. Denk daarbij aan de bescherming van elektriciteitskasten en ondergrondse leidingen tijdens wateroverlast en hitte. Ook moeten de ambulance, brandweer en politie bereikbaar zijn en blijven.

De gemeente Buren past zich aan

Eerst maakt de regio de RAS en de samenwerkingsagenda af. Daarna gaat de gemeente Buren aan de slag met een Klimaat Adaptatieplan (KAP) voor Buren. In dit plan komt te staan hoe we ons woongebied kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties meedenken en meedoen. Samen zetten we stappen naar een klimaatbestendig Buren. We kunnen bijvoorbeeld samen zorgen dat tegels en bestrating veranderen in bomen, planten en struiken. Dit zorgt voor meer verkoeling op hete dagen en minder wateroverlast bij hevige regenval. Ook kijken we samen met landbouw- en natuurorganisaties welke gewassen beter tegen klimaatverandering kunnen. Pieter Neven, wethouder duurzaamheid: “Ik ben ervan overtuigd dat we op korte termijn succes kunnen boeken als we dit met elkaar oppakken. Als gemeente zijn wij al begonnen: we richten onze nieuwbouwwijken zo in dat extreem weer geen overlast geeft. En daar gaan wij ook mee door.”

Vervolgstappen

Op 15 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college. Het Burense Klimaat Adaptatieplan (KAP) wordt eind 2021-begin 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.