Spring naar content

Iedereen toegang tot publieke informatie

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 april 2022, 08:28

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie.

De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn.

Dit betekent dat de gemeenten (en andere overheden) méér informatie actief openbaar moeten maken. De Wet open overheid draagt bij aan onze ambitie om een open, duidelijke en betrouwbare overheid te zijn.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om elf verplichte informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze categorieën hoeven niet allemaal per direct per 1 mei 2022 te worden gepubliceerd. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold.

Nu al actief openbaar

De gemeente Buren maakt nú al veel actief openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op deze website. Regelingen en beschikkingen staan gepubliceerd op overheid.nl. Het openbaar maken van documenten moet zorgvuldig gebeuren.

Privacy en belangen van derden beschermen

Het openbaar maken van documenten moet zorgvuldig gebeuren. Privacy-bescherming en het beschermen van belangen van derden zijn van belang, voordat iets actief openbaar gemaakt kan worden. De Wet open overheid stelt bijvoorbeeld dat brieven aan de raad actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit betekent in sommige situaties dat brieven geanonimiseerd moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij beschikkingen die de gemeente afgeeft en bij convenanten die gesloten worden.

Hulp bij het zoeken en vinden van informatie

Veel informatie is nu al beschikbaar op onze website of via overheid.nl. Vindt u de openbare informatie die u zoekt niet, dan kan de contactpersoon Woo u helpen. U kunt deze medewerker bereiken door een mail te sturen naar: contactpersoonwoo@buren.nl