Spring naar content

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

2 mei 2022, 16:18

Gemeente Buren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren op 24 mei 2022 een informatieavond over biodiversiteit. Op deze avond vertelt een adviseur van het SLG wat inwoners zelf kunnen doen om biodiversiteit in hun omgeving te verhogen. De informatieavond start om 19.30 uur met koffie en thee en vindt plaats in dorpshuis ’t Klokhuis in Maurik. Kennis over biodiversiteit is niet nodig. Deelname aan de avond is gratis. Aanmelden kan via www.landschapsbeheergelderland.nl/informatieavond-biodiversiteit-Buren.

Biodiversiteit is belangrijk

Biodiversiteit gaat niet alleen over bloemen, bomen en beesten. Maar om alles dat leeft. Een grote biodiversiteit is belangrijk. Helaas hebben veel soorten het moeilijk. Geschikte leefruimte verdwijnt door klimaatverandering. Gelukkig kunnen inwoners zelf bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit in hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de achteruitgang van wilde bijen en andere bestuivers tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verhogen van het voedselaanbod door het planten van de juiste bloemen en struiken. Of om het zorgen voor meer nest- en schuilgelegenheid. Tijdens de informatieavond worden verschillende mogelijkheden besproken.Pieter Neven, wethouder Duurzaamheid: “Het verhogen en behouden van de biodiversiteit in onze gemeente is belangrijk. Dit kunnen we ook zelf verbeteren. Tijdens deze informatieavond krijgt u tips en ideeën die u gemakkelijk zelf kunt uitvoeren.”

Aankomende activiteiten over biodiversiteit

Op de informatieavond kunnen inwoners zich ook aanmelden voor verschillende activiteiten over biodiversiteit, zoals: 

  • Verdiepende avond biodiversiteit

Deze avond gaat over waarom biodiversiteit belangrijk is op en rond het erf. Aan de hand van voorbeelden komen ecologische principes aan bod. Ook gaat het over verschillende diergroepen.

SLG nodigt een gastspreker uit om onderwerpen of vragen uit de informatieavond te behandelen. 

  • Inspiratieochtend biodiversiteit op en rond het erf

De inspiratieochtend wordt georganiseerd op een mooi erf in de gemeente. Na een veldexcursie maken de deelnemers zelf een eigen ‘biodiversiteitsscan’ en leren op die manier hoe zij een biotoop kunnen creëren voor de volgende diergroepen: amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels, roofvogels, weidevogel, wilde bijen en vlinders.

Samen voor een leefbare omgeving!