Spring naar content

Integrale controle op bedrijventerrein Beusichem Zuid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
23 maart 2023, 08:44

Op woensdag 22 maart 2023 heeft onder regie van de gemeente Buren een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Beusichem Zuid. Medewerkers van de gemeente, politie, brandweer, Douane, Liander en Omgevingsdienst Rivierenland werkten hier aan mee. 

Het doel van deze controle is de veiligheid te vergroten en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Ook wordt ingezet op het signaleren van misstanden en het voorkomen van ondermijnend gedrag. Er is gekeken naar onder andere bouw- en milieuwetgeving, brandveiligheid en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

De controle heeft tegelijkertijd ook een informerende functie. Door het gesprek aan te gaan kunnen bedrijven vragen stellen over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie.

Veilig en eerlijk

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp kijkt tevreden terug op de integrale controle: “Als gemeente hechten we veel waarde aan veilig en eerlijk ondernemerschap. Dat betekent dat regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt. Het uitvoeren van integrale controles hoort daar bij. We zien dat de meeste ondernemers dat gelukkig begrijpen. Gezamenlijk dringen we illegale activiteiten terug en houden we onze bedrijventerreinen veilig.’’

Uitkomsten

Tijdens de controle bleek dat het merendeel van de ondernemers de zaken waarop gecontroleerd werd, goed geregeld heeft. Aandachtspunt blijft de brandveiligheid zoals de aanwezigheid van blusmiddelen en het tijdig keuren hiervan. Op het bedrijventerrein zijn enkele waarschuwingen uitgedeeld voor foutief parkeren. Daarnaast stuurt de gemeente enkele ondernemers een bericht over bedrijfsvoorraad of andere goederen die zij in de openbare ruimte hebben staan. 

Samen voor veiligheid

Het creëren van een gezond ondernemersklimaat doen we samen. Signalen vanuit ondernemers en inwoners zijn hierin erg belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Met hun oplettende blik kunnen we georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Heeft u vermoedens van criminaliteit of ondermijning? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900 – 8844. U kunt ook anoniem melden bij meld misdaad anoniem via 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Is er sprake van spoed of een levensbedreigende situatie? Dan kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112.