Spring naar content

Integrale verkeerscontrole gemeente Buren

8 juni 2023, 12:21

Op woensdag 7 juni vond onder regie van gemeente Buren een integrale verkeerscontrole plaats binnen de gemeente Buren. Medewerkers van onder andere de gemeente Buren, Politie en de Belastingdienst werkten hier aan mee. 

Veilig op de weg

Het doel van de controle is het vergroten van de verkeersveiligheid en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit om daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente. Tijdens de controle zijn meerdere voertuigen en personen gecontroleerd. Hierbij werd gelet op veel verschillende feiten, zoals verkeersmisdragingen, verzekering- en reisdocumenten en op de technische staat van voertuigen. Verder was er aandacht voor het achterhalen van personen met openstaande schulden of boetes.

Bij een verkeerscontrole komen naast strafbare verkeerszaken ook regelmatig andere strafbare zaken aan het licht. Voor criminelen en hun activiteiten is onze infrastructuur namelijk van groot belang. De overheid houdt regelmatig controles met als doel het ondermijnende karakter van criminaliteit aan te pakken. Hierbij kan worden gedacht aan het afpakken van crimineel vermogen, het in beslag nemen van voertuigen, het in beslag nemen van wapens, maar ook uitkerings- en belastingfraude.

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp over de controle: ‘’Verkeersveiligheid en ondermijning zijn belangrijke maatschappelijke thema’s. Het signaleren van misstanden binnen de gemeente is daarom van groot belang. Door als partners informatie, expertise en krachten te bundelen dragen we gezamenlijk bij aan de veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente.’’

Uitkomsten

Gedurende de actie zijn een groot aantal voertuigen en bestuurders uitvoerig gecontroleerd. In totaal zijn drie voertuigen in beslag genomen, waarvan één voertuig gelijk is afgevoerd. Daarnaast heeft de Belastingdienst meer dan € 4.000 aan openstaande schulden geïnd. De politie heeft één man aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs, meerdere openstaande boetes geïnd en 30 bekeuringen uitgeschreven. Het ging hier onder andere om het niet dragen van een gordel, het rijden zonder geldig rijbewijs of gebruiken van een telefoon tijdens het rijden. 

Samen voor veiligheid

Het creëren van een veilige infrastructuur doen we samen. Signalen vanuit inwoners en ondernemers zijn hierin erg belangrijk. Zij vormen namelijk de ogen en oren binnen de gemeente. Wilt u een melding maken over de openbare ruimte? U kunt dit doen via www.buren.nl/melden. Heeft u vermoedens van criminaliteit of ondermijning? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900 – 8844. U kunt ook anoniem melden bij meld misdaad anoniem via 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Is er sprake van spoed of een levensbedreigende situatie? Dan kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112.