Spring naar content

Jaarverslag Wet Kinderopvang vastgesteld

Dit nieuwsbericht is verlopen.
24 mei 2022, 14:05

Op 24 mei 2022 stelde het college van burgemeester en wethouders een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar in het kader van de Wet Kinderopvang heeft gedaan.

Uit het verslag blijkt dat alle aanvragen tijdig zijn afgehandeld, dat alle nieuwe locaties voor kinderopvang in 2021 zijn geïnspecteerd en dat aan alle tekortkomingen opvolging is gegeven.

De wettelijke norm voor het aantal uit te voeren jaarlijkse inspecties van bestaande locaties is ook gehaald.

U kunt hier het jaarverslag downloaden.