Spring naar content

Jaarverslag Wet Kinderopvang

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 juni 2021, 17:18

Op 8 juni 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders een verslag vast van alle toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in een kalenderjaar in het kader van de Wet Kinderopvang heeft gedaan. Uit het verslag blijkt dat alle aanvragen tijdig zijn afgehandeld, dat alle nieuwe locaties voor kinderopvang in 2020 zijn geïnspecteerd en dat aan alle tekortkomingen opvolging is gegeven.

De wettelijke norm voor het aantal uit te voeren jaarlijkse inspecties van bestaande locaties is niet gehaald. De oorzaak ligt in de uitbraak van het COVID-19 virus. De aangewezen toezichthouder, de GGD, heeft de beschikbare personele capaciteit op andere taken moeten inzetten vanwege de bestrijding van het coronavirus. Ook waren voorzieningen voor kinderopvang langere tijd gesloten vanwege corona.

U kunt hier het jaarverslag downloaden.