Spring naar content

Kernbelangenorganisaties ondertekenen convenant

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 december 2021, 14:40

Elke kern is anders. De gemeente wil maatwerk leveren en de samenwerking met de inwoners versterken. Daarom heeft iedere kern een kernregisseur- en wethouder. Daarnaast ondertekenden de gemeente en kernbelangenorganisaties op 2 december de convenanten. Deze convenanten benadrukken het belang van de samenwerking.

Ondertekening

Eerder stond de ondertekening van de convenanten gepland op 1 november. Het werd ook in december nog spannend of de bijeenkomst door kon gaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Door van deze avond een doorstroombijeenkomst te maken, kon de ondertekening op 2 december plaatsvinden. Alle coronamaatregelen werden deze avond gewaarborgd en ondanks de doorstroom konden alle kernbelangenorganisaties de convenanten ondertekenen. 

Betrokken inwoners

De gemeente Buren wil naast de inwoners staan en deze betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid van de kernen. Met het convenant wil de gemeente haar waardering uitspreken voor de inzet van de kernbelangenorganisaties.

Wethouder Kerngericht Werken Karl Maier: “De kernbelangenorganisaties zijn de ogen en oren van een dorp of stad. Zij dragen hun steentje bij om de communicatie tussen én met inwoners goed te laten verlopen. Dat maakt ze een hele waardevolle partner voor ons en de ontwikkeling van kerngericht werken.” 

Kernregisseurs

Er zijn twee kernregisseurs werkzaam binnen de gemeente. De twee kernregisseurs van de gemeente vormen het aanspreekpunt voor de kernbelangenorganisaties. De kernen zijn verdeeld per regisseur. De kernregisseurs zijn actief in de kernen. Zo sluiten ze bijvoorbeeld aan bij vergaderingen en gaan ze in gesprek met inwoners. Ze helpen inwoners onder andere met hun initiatieven om de leefbaarheid van een kern te verbeteren. Ook het naleven van de convenanten is een proces waar de kernregisseurs zich mee bezig gaan houden.

“We zijn vaak te vinden in de kernen. Zo zijn we regelmatig aanwezig bij activiteiten. We zijn er voor de kernbelangenorganisaties en alle andere inwoners in de kernen. Signalen van inwoners geven wij door aan onze collega’s. Op die manier weten wij en onze collega’s wat er leeft en speelt in de kernen. Een goede samenwerking is belangrijk voor de inwoners en de gemeente”, aldus kernregisseur Esther Wormgoor.

Haar collega-regisseur Simone Koomans vult aan: “We zijn er voor iedereen die een goed idee heeft voor de leefbaarheid van hun dorp of stad. Zo hebben inwoners een picknicktafel geplaatst bij hun dorpshuis of worden er activiteiten georganiseerd voor inwoners.”

Enquête kerngericht werken

De gemeente Buren werkt kerngericht. Sinds 2019 werkt zij op deze wijze en geeft de gemeente de kernen extra aandacht. De gemeente wilt graag weten welke ervaringen inwoners hiermee hebben: Wat merkt de inwoner ervan? Wat gaat goed? Wat kan er anders? In ongeveer 10 minuten kunnen inwoners hun mening geven over het kerngericht werken. U vindt de vragenlijst hier.