Spring naar content

Leden gezocht voor de Participatieraad Sociaal Domein

24 november 2020, 14:27

Wat ga je doen?

De Participatieraad Sociaal Domein adviseert het college van de gemeente Buren. Dit doe je gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. Belangrijke thema’s zijn: Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Vanwege uitbreiding van de Participatieraad is de Participatieraad op zoek naar enthousiaste inwoners die gezamenlijk een goede afspiegeling van de Burense samenleving vormen. Jong en oud, met en zonder beperking, met en zonder migratieachtergrond.

Werkzaamheden

Jouw werkzaamheden bestaan uit het volgen van de landelijke ontwikkelingen. Dit doe je op de beleidsterreinen Jeugdzorg, WMO, de Participatiewet, de Wet Inburgering, Omgevingswet en de Gezondheidszorg. Het is belangrijk dat je hierin een vertaalslag maakt naar de gemeente Buren.

Daarnaast houd je contact met inwoners, medewerkers uit het werkveld en andere organisaties in het sociaal domein. Ook denk je, samen met de andere leden van de Participatieraad en de gemeente, mee over toekomstig beleid. Je woont vergaderingen van de Participatieraad bij en bezoekt relevante bijeenkomsten. Ten slotte stel je in overleg met de andere leden gevraagde of ongevraagde adviezen op voor het college over de genoemde beleidsterreinen.

Wie ben jij?

  • Je bent inwoner van de gemeente Buren;
  • Je hebt affiniteit met en kennis van het sociaal domein rondom jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet;
  • Je hebt een netwerk waardoor u (veel) signalen krijgt uit de samenleving en niet alleen hoeft uit te gaan van eigen ervaring;
  • Je kunt goed luisteren en goede vragen stellen;
  • Je bent onafhankelijk en initiatiefrijk;
  • Je beschikt over een positief kritische houding;
  • Je hebt oog voor grote lijnen en dwarsverbanden tussen de werkvelden van het sociaal domein.

Ter voorkoming van belangenverstrengeling zijn personen uitgesloten die:

  • in dienst zijn van de gemeente Buren of deel uitmaken van het gemeentebestuur;
  • bestuurlijk of als adviseur betrokken zijn bij zorgverleners die in de gemeente werkzaam zijn;
  • in dienst zijn van organisaties of instellingen die een overeenkomst hebben met de gemeente.

Wat bieden wij?

Wij bieden de uitdaging om samen met andere leden in de Participatieraad een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Buren. De leden vergaderen ongeveer tien keer per jaar met elkaar en ongeveer tien keer per jaar met vertegenwoordigers van de gemeente. Voor het bijwonen van die vergaderingen ontvang je een onkostenvergoeding.

Ben je enthousiast en wil je een bijdrage leveren aan het vorm geven van het beleid voor het sociaal domein in de gemeente Buren? Dan is dit iets voor u! Reageren kan door een mail te sturen naar participatieraadburen@gmail.com.