Spring naar content

Meedoen aan de pilot zonnepanelen op bedrijfsdaken?

17 april 2023, 16:05

Uit onderzoek blijkt dat nog geen 5% van de bedrijfsdaken zonnepanelen heeft. Zonnepanelen dragen bij aan de duurzaamheidsdoelen. Ook is het financieel aantrekkelijk. Als ondernemer is het vaak lastig in te schatten wat wel en niet kan. Samen met de Omgevingsdienst Rivierenland zijn we daarom de pilot ‘zonnepanelen op bedrijfsdaken’ gestart. Bent u ondernemer in de gemeente Buren? En wilt u meer informatie over de aanleg van zonnepanelen op uw dak? Neem dan contact op met de ODR via zonopdak@odrivierenland.nl.

Pilot: gratis quickscan

De ODR bekijkt de mogelijkheden en geeft advies. Daarna maakt een energiespecialist een quickscan. Bij een quickscan wordt er gekeken naar verschillende aspecten. Denk aan het juiste aantal zonnepanelen, de dakconstructie, financieringsmogelijkheden en subsidiemogelijkheden. Er zijn voor deze pilot 10 plekken beschikbaar. Meedoen aan deze pilot is gratis. Het doel van deze pilot is dat meer ondernemers kiezen voor zon op dak. Na afloop kijken we met elkaar wat de resultaten zijn van de pilot. Uit deze evaluatie moet blijken of deze werkwijze aanslaat.

Deze pilot is onderdeel van het actieplan zon op dak. Deze kunt u bekijken op: www.buren.nl/duurzaamheid/zonne-en-windenergie/
Ontvangt u de nieuwsbrief Duurzaam Buren al? Schrijf u in of bekijk het archief via: www.buren.nl/nieuwsbriefduurzaamburen