Spring naar content

Meer huishoudens hebben recht op toeslagen

2 april 2021, 11:52

Per 1 januari 2020 zijn de maximale inkomensgrenzen voor huurtoeslag vervallen. Hierdoor komen nu ongeveer 110.000 huishoudens extra in Nederland in aanmerking voor huurtoeslag. Zij hadden hier in 2019 nog geen recht op. Voor partners met kinderen jonger dan 18 jaar is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor het Kindgebonden budget (KGB) verruimd met € 18.000. Toeslagen over 2020 kunt u nog aanvragen tot 1 september 2021.

Misschien komt u door deze aanpassingen nu ook in aanmerking voor deze toeslagen. De huurtoeslag geldt voor:

  • huurders (alleenstaand) met een inkomen van € 22.700 tot € 28.400
  • huurders (gehuwd/partners) met een inkomen van € 30.800 tot € 37.000

Dit zijn de wijziging in het KGB:

  • Partners met één kind hebben vanaf 2020 recht op een KGB met een gezamenlijk inkomen tot € 55.000
  • Partners met twee kinderen hebben vanaf 2020 recht op een KGB met een gezamenlijk inkomen tot € 70.000

Het inkomen is het verzamelinkomen zoals bij de belastingaangifte wordt bepaald. Dit is meestal het totale bruto inkomen als er geen aftrekposten zijn. Voorwaarde om voor huurtoeslag in aanmerking te komen is dat het vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) lager is dan € 30.846 (alleenstaanden) of € 61.692 (partners) per 1 januari 2020.

Of u in aanmerking komt voor toeslagen kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst. Vul in het zoekvenster ‘proefberekening toeslagen’ in. Komt u in aanmerking voor een toeslag dan kunt u deze op www.mijntoeslagen.nl aanvragen met behulp van uw DigiD.

Welzijn Rivierstroom helpt inwoners met een laag inkomen. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact met Welzijn Rivierstroom op via 0344 – 60 23 37.