Spring naar content

N320 Werkzaamheden Zoelmond- Kesteren in voorjaar 2023

31 januari 2023, 10:51

Provincie Gelderland voert van 3 april tot en met 30 juni 2023 groot onderhoud uit aan de N320 tussen Zoelmond en Kesteren. Het asfalt van de rijbaan N320 tussen Zoelmond en Kesteren krijgt op sommige plekken een nieuwe deklaag of een versteviging. Daarnaast brengt provincie Gelderland nieuwe markeringen aan, voert onderhoud uit aan de openbare verlichting en vervangt enkele bewegwijzeringen. Op woensdag 8 februari is er een inloopavond in het gemeentehuis van gemeente Buren in Maurik. Belangstellenden zijn welkom tussen 18.00-20.00 voor meer informatie.

Werkzaamheden in fasen

De werkzaamheden zijn in 3 fasen opgedeeld. Zo beperkt de provincie de hinder tot een minimum en is het gebied bereikbaar voor direct aanwonenden, hulpdiensten en het busvervoer. De werkzaamheden starten vanaf Zoelmond richting Zwarte Paard. richting Kesteren (N233). Tijdens alle fases wordt het werk overdag uitgevoerd. Behalve van vrijdag 14 april (19.00 uur) tot en met zaterdag 15 april (24.00 uur) is de rotonde Culemborgseweg (N834 bij Asch) geheel afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Van maandag 8 mei (07.00 uur) tot en met vrijdag 12 mei (18.00 uur) is de rotonde Vogelenzangseweg geheel dicht. En van vrijdag 16 juni (19.00 uur) tot en met zaterdag 17 juni ( 24.00 uur) zijn de op- en afrit richting A15 afgesloten voor doorgaand verkeer.

Planning

Maandag 3 april tot en met vrijdag 28 april vinden werkzaamheden plaats tussen Zoelmond en Zwarte Paard. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N835 (Asch-Buren) A15 en de N835 (Tiel-Zwarte Paard). Maandag 1 mei tot en met vrijdag 26 mei vinden werkzaamheden plaats tussen Zwarte Paard en rotonde Lienden (Vogelenzangseweg). Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N835 (Tiel-Zwarte Paard), A15 en N233 (Kesteren). Maandag 29 mei tot en met vrijdag 30 juni wordt gewerkt tussen rotonde Liende (Vogelenzangseweg) en de oprit naar N233. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N835 (Tiel-Zwarte Paard), A15 en N233 (Kesteren).

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer. De dorpen Ravenswaaij, Rijswijk, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren en Lienden blijven bereikbaar. Voor aanwonenden en hulpdiensten blijft de weg bereikbaar. Fietsers kunnen het fietspad langs de N320 blijven gebruiken. Als het nodig is, worden zij ter plekke omgeleid. Wandelaars hebben niet of nauwelijks verkeershinder. Voor delen van de N320 waar het openbaar vervoer rijdt, zal de bus een andere route rijden. De omleidingsroutes voor gemotoriseerd staan begin voorjaar op de borden langs de weg en op www.gelderland.nl/n320 en op www.bereikbaargelderland.nl.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 8 februari tussen 18.00 en 20.00 uur organiseert provincie Gelderland samen met de aannemer een inloopbijeenkomst over de planning van de werkzaamheden aan de N320 tussen Zoelmond en Kesteren en de verkeersmaatregelen. Belangstellenden zijn van harte welkom in het gemeentehuis van gemeente Buren, De Wetering 1 in Maurik. Aanmelden is niet nodig.

Samenwerken aan verminderen van overlast

Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. Wij verzoeken iedereen om zich aan de omleidingsroutes te houden. Dat is in het belang van de veiligheid, voorkomt overlast in de omgeving en het is beter voor het milieu. Zo houden we rekening met elkaar.

Meer informatie

Bij vragen kunt u het Provincieloket mailen of bellen via provincieloket@gelderland.nl of telefoon 026 359 99 99. Actuele informatie over de N840 vindt u op www.gelderland.nl/n320. Op www.bereikbaargelderland.nl staat actuele informatie over afsluitingen en omleidingsroutes.