Spring naar content

Nationale Sportweek in Buren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 september 2020, 11:18

Sport inspireert, sport verbindt, sport levert een grote bijdrage aan de samenleving. Het is belangrijk voor ons allemaal. Het bepaalt voor een deel wie we zijn, wat we doen en vooral met wie we dat doen. Deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij. Daarom vinden wij dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van sport en bewegen. En welke gelegenheid leent zich er beter voor om sport te ontdekken dan de NOC*NSF Nationale Sportweek!

Hoe ziet de NOC*NSF Nationale Sportweek er dan uit? Tien dagen lang draait werkelijk alles om sport. Elke dag van de week staat in het teken van een ander thema, zoals ‘voeding’, ‘inclusief sporten’, ‘duurzaamheid’ en ‘vitaliteit op de werkvloer’. Want sport kan op tal van terreinen van grote betekenis zijn. Aan de hand van deze thema’s laten we zien waarom sport en bewegen ook in onze gemeente een grote maatschappelijke waarde heeft en waarom een leven lang sporten voor iedereen mogelijk moet zijn. Dan doen we niet alleen.

Gymvereniging Tonido

Tonido wil graag meedoen aan de Nationale Sportweek en stelt haar lessen (behalve badminton) in deze week open voor niet-leden. Geïnteresseerden kunnen twee keer een gratis proefles volgen. Kijk op http://www.tonidozoelen.nl/ onder lesrooster.

Wandelcoach Angelique

Iedereen die op verantwoordelijke wijze wil gaan wandelen, kan twee gratis  kennismakingslessen Fitstap volgen.

Dansstudio ‘91

Dansstudio ’91 doet ook mee en stelt tijdens de Nationale Sportweek haar lessen open. De lessen worden gegeven op vrijdag en zaterdag.

Walking Footbal

De Burense voetbalverenigingen organiseren vrijdag 25 september een Walking Football Ontmoetingstoernooi waaraan zowel Walking Football teams vanuit de gemeente Buren als de gemeente Neder-Betuwe meedoen. Het is ook bedoeld als promotie voor het Walking Football bij de clubs die nog geen Walking Football hebben. Daarnaast zal er aandacht zijn voor gezonde voeding en maaltijden en mogelijk een ‘politieke’ walking football wedstrijd.

Korfbalvereniging Activitas

De korfbalvereniging biedt gratis proeflessen aan voor belangstellenden. De trainingen zijn op woensdagavond op het sportpark bij de korfbalvereniging.

  • Leeftijd 5 t/m 11 jaar van 18.00 tot 19.00 uur
  • Leeftijd 12 t/m 18 jaar van 19.15 tot 20.15 uur
  • Recreanten/Senioren (vanaf 19 jaar) van 20.00 tot 21.00 uur

Jeu des Boules Beusichem

Belangstellenden kunnen op 23 september ‘s middags jeu des boules spelen. En op 24 september wordt er een sportmiddag georganiseerd voor de kinderen uit de hoogste klas van de basisschool Prins Willem Alexander in Beusichem. Zij kunnen van 13.00 tot 15.00 uur boules spelen.

DOS Sportief

Bij Dos Sportief Eck en Wiel kunnen belangstellenden gratis lessen gymmen, turnen, freerunning, Streetdance, Nijntje Beweegdiploma volgen.

Freestyle Voetbalshow & Clinic

Op vrijdag 25 september wordt er een Freestyle Voetbalshow & Clinic georganiseerd. Deze is voor kinderen in de leeftijd van 11 t/m 18 jaar. Laura Dekker, inwoner van de gemeente en meervoudig Europees en Nederlands kampioen zal aanwezig zijn. Locaties zijn het schoolplein van de Koningin Beaxtrixschool in Buren en het sportpark van MEC’07 in Maurik. Aanmelden is verplicht, stuur een app naar:
Bas: 06 20 44 95 10 (Buren)
Lance: 06 20 45 20 63 (Maurik)