Spring naar content

Netcapaciteit: ‘Files’ op het elektriciteitsnet

8 december 2022, 14:56

Energie wordt opgewekt bij een elektriciteitscentrale. Vanuit daar wordt het getransporteerd naar huizen en bedrijven via meerdere ondergrondse leidingen en kabels. Dit is het elektriciteitsnet. Met netcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door het elektriciteitsnet kan gaan. Op steeds meer plekken in Nederland is er niet genoeg netcapaciteit. Ook in onze gemeente is het elektriciteitsnet op sommige plekken overbelast. De elektriciteit kan niet meer allemaal tegelijk door het net heen. Er ontstaan ‘files’. We noemen dit ‘netcongestie’. Dit komt bijvoorbeeld doordat we steeds vaker ‘online’ zijn en doordat we samen steeds meer duurzame energie opwekken. Dit laatste is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Om te zorgen dat we kunnen blijven verduurzamen, gaan netbeheerders zoals TenneT en Liander aan de slag. Zij gaan het elektriciteitsnet verbeteren en verzwaren. In de komende jaren zetten zij ook stappen in onze gemeente.

Bekijk ook het filmpje Hoe werkt het elektriciteitsnet?

Knelpunten in en rondom gemeente Buren

Op dit moment zijn er meerdere middenspanningskabels rondom de gemeente Buren overbelast. Daarnaast is ook de maximale capaciteit bereikt op station Buurmalsen en verdeelstation Zwarte Paard. Deze zorgen voor een deel van de elektriciteit in onze gemeente. Het kaartje bovenaan dit bericht geeft de situatie op dit moment weer. In de oranje gebieden zijn uitbreidingen aan het elektriciteitsnet nodig.

Gevolgen voor inwoners

Consumenten die zonnepanelen willen aanleggen, kunnen wel worden aangesloten. Heel soms ontstaan er ‘files’ op het elektriciteitsnet. Zonnepanelen worden dan automatisch uitgeschakeld door de beveiliging die is ingebouwd in de zonnepanelen. Dit komt bijna nooit voor. Heeft u problemen met teruglevering? Bekijk dan de postcodechecker zonnepanelen.

Gevolgen voor bedrijven

Pas als het elektriciteitsnet is uitgebreid in de oranje gebieden, kan Liander grootverbruikers van elektriciteit die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen afnemen in hun vraag voorzien. Het gaat dan om bijvoorbeeld supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken. Bedrijven die al elektriciteit terugleveren, kunnen dit blijven doen.

Uitbreidingsplan Liander

Liander gaat de komende jaren het elektriciteitsnet flink uitbreiden. Ze leggen nieuwe en dikkere kabels aan zodat er meer vermogen beschikbaar komt. Hierdoor kunnen ze meer klanten aansluiten. Voor de aanleg van de kabels en de bouw van transformatorhuisjes is (fysieke) ruimte nodig. Onder de grond maar ook in de wijk. De uitbreiding van het elektriciteitsnet wordt in omgeving Maurik en Echteld/Lienden verwacht vóór oktober 2025. De verwachte einddatum van de netuitbreiding in omgeving Beusichem is mei 2026.

Meer informatie

Werkzaamheden per postcode: Werkzaamheden in uw buurt | Liander
Werkwijze bij gepland onderhoud en werkzaamheden: Werkwijze onderhoud | Liander
Actueel overzicht van storingen en werkzaamheden: Gas- en stroomstoring overzicht | Liander

Uitbreidingsplan TenneT

Op het hoogspanningsnet is het ook druk. TenneT heeft aangegeven dat onder andere in de provincie Gelderland de maximale capaciteit voor teruglevering is bereikt. Liander is voor het transport van regionaal opgewekte duurzame energie afhankelijk van TenneT. De terugleverknelpunten van TenneT veroorzaken terugleverbeperkingen op de onderliggende stations bij Liander. TenneT verwacht de benodigde netuitbreiding in 2029 gerealiseerd te hebben. Lees meer op de website van Tennet.

Nieuwe knelpunten niet te voorkomen

Nieuwe knelpunten zijn helaas niet uit te sluiten. Een knelpunt kan namelijk sneller ontstaan dan verwacht. Dit komt door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor de elektriciteitsvraag de laatste jaren flink toeneemt. Denk aan de groei van duurzame energie opwek en warmtepompen, de woningbouwopgave en digitalisering. De laatste informatie over knelpunten en oplossingen kunt u op de website van Liander teruglezen.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen over duurzaamheid via de nieuwsbrief Duurzaam Buren. Daarvoor kunt u aanmelden via www.buren.nl/duurzaamheid.