Spring naar content

Nieuwe bankjes bij het Plantsoen Buren

2 april 2024, 12:54

Donderdag 14 maart bracht kernwethouder Monique Bettink-Pierik een bezoekje aan de vaste groep bankzitters bij het Plantsoen. Deze Burense senioren komen daar dagelijks in de middag bij elkaar om het wel en wee door te nemen. Omdat de groep aardig is gegroeid en er maar 1 bankje was, dienden zij in 2023 een aanvraag in bij het initiatievenfestival* voor 2 nieuwe bankjes. Zij kregen een geldbedrag voor hun aanvraag en eerder deze maand werden de bankjes geplaatst.

*Het initiatievenfestival heeft een nieuwe naam gekregen. Vanaf dit jaar heet het Buren Bruist.