Spring naar content

Oude gemeentehuis Beusichem verbouwen tot drie woningen

2 juni 2023, 11:55

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het hergebruik van het oude gemeentehuis aan de Markt 1a, 1b en 1c in Beusichem. Het oude gemeentehuis wordt verbouwd tot drie woningen. Hiervoor verlenen we een vergunning.

Verbetering van de omgeving

De drie nieuwe woningen zorgen voor een verbetering van de omgeving. De woningen zullen bij elkaar en de omgeving passen, zoals het idee is vanuit de woonvisie. Daarnaast dragen de woningen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Buren.

Wethouder Pieter Neven: “Het hergebruiken van bestaand vastgoed voor woningen is een mooie en duurzame ontwikkeling. Met het verbouwen van het gemeentehuis tot woningen laten we zien dat we ruimte willen creëren om mensen, zoals starters en jongeren, in onze gemeente te behouden.”