Spring naar content

Overhandiging profielschets voor ‘Beste Burgemeester van Buren’

22 september 2022, 12:56

Tijdens de raadsvergadering van 20 september werd de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Buren vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgde de overhandiging van de profielschets aan de heer J. (John) Berends, Commissaris van de Koning (CvdK) in Gelderland. Inmiddels is de vacature opengesteld in de Staatscourant.

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad gewerkt aan de profielschets. De profielschets omvat o.a. de resultaten van de inwonersenquête. In deze enquête konden inwoners aangeven over welke vaardigheden en eigenschappen de toekomstige burgervader of –moeder volgens hen hoort te beschikken. Hieruit is o.a. gebleken dat inwoners hechten aan verbindende burgemeester, die onafhankelijk en integer handelt.

Robuust, stevig en wendbaar

De gemeenteraad benadrukte gedurende de vergadering dat de toekomstige burgemeester over “robuust leiderschap” dient te beschikken. Iemand met een rechte rug, die de verbinding op weet te zoeken tussen partijen met verschillende ideeën en vooruit blijft kijken. Hoewel de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad neutraal is, hecht de raad waarde aan een burgemeester met een eigen mening. Ook functioneert de burgemeester als echte teamspeler in de regio.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Het vaststellen van de profielschets geeft het startschot voor de verdere burgemeestersprocedure. Op vrijdag 23 september is de burgemeestersvacature gepubliceerd in de Staatscourant. Kandidaten kunnen reageren t/m maandag 17 oktober. In november nodigt de provincie een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de CvdK en de kabinetschef, waarna de vertrouwenscommissie gesprekken voert met de kandidaten. De gemeenteraad komt op 17 januari 2023 met de meest geschikte kandidaat. Begin maart 2023 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Buren geïnstalleerd middels de installatieraad.

 

Foto’s: De heer Van Alfen overhandigt, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, de profielschets over aan de heer Berends, Commissaris van de Koning in Gelderland.