Spring naar content

Raad organiseert inwonersavond op 12 oktober

5 oktober 2021, 11:12

Een bruisende gemeente met een bescheiden groei. Dat willen wij zijn.

Wat houdt dat in? Onze gemeente wil zelfstandig blijven en de nadruk leggen op samenwerken met inwoners om economische groei en welzijn binnen onze gemeente te bevorderen. Om dit spoor te blijven volgen, moeten er keuzes gemaakt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel gemaakt wat de begroting voor de komende jaren sluitend maakt. Inwoners kunnen dit voorstel inzien en hun bevindingen delen met de raad. Uiteindelijk besluit de raad over dit voorstel.

Voor een sluitende begroting gaat het om besparingen van bijna 9 ton in 2022, tot 3,8 miljoen in 2025. Op 12 oktober komt de raad bij elkaar om een beeld te vormen over de meningen van inwoners. Deelt u graag uw bevindingen met de raad? Bekijk dan via deze link het volledige raadsvoorstel en neem uiterlijk 11 oktober contact op met de griffie via griffie@buren.nl. Op dinsdag 26 oktober beslist de raad definitief over het raadsvoorstel.

Over de gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit raadsleden die door inwoners zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De raad vertegenwoordigt onze inwoners en stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast. Hoe? Met steun van medewerkers van de gemeente leggen de burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen voor aan de raad zodat raadsleden daar met elkaar een beslissing over kunnen nemen. Tot slot houdt de raad ook toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid.