De raad vergadert op 19 september 2017

13 september 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 september om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van b en w, gevolgd door het vragenkwartiertje. U kunt niet inspreken, dat kan alleen in de voorbespreking. Hierna lichten we enkele bespreekpunten kort toe. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Crisisbeheersing brand Sebava BV te Erichem

De gebeurtenissen en de aanpak van de brand bij Sebava worden besproken.

Bouwen naar Behoefte 2017

De gemeente heeft met de regio en provincie afspraken over het aantal te bouwen woningen. Op dit moment is de ruimte om nieuwe plannen op te pakken beperkt. Tot 2020 pakt de gemeente alleen plannen op die voorzien in de vastgestelde behoefte én een financiële en/of ruimtelijke meerwaarde hebben. Het college stelt een lijst van locaties op die daaraan voldoen. Daarnaast wil het college de gelegenheid krijgen om in bijzondere gevallen hiervan af te wijken, mits goed onderbouwd.

Schetsplan achterblijvende locatie tankstation Gerritse, Kerk-Avezaath

Het college heeft een schetsplan opgesteld voor de achterblijvende locatie binnen het project tankstation Gerritse – Kerk-Avezaath. Daarbij hoort tevens de landschappelijke inrichting van de nieuwe locatie. Het college legt dit plan en deze inrichting voor aan de raad.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en het voorstel vindt u op de pagina agenda en vergaderstukken.