Spring naar content

Raadspraat CDA

22 maart 2023, 16:42

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Willem van Blijderveen, raadslid voor CDA.

“Als geboren en getogen Ingenaar woon ik met veel plezier samen met mijn vrouw in onze gemeente Buren. Waarom ik politiek actief ben? Toen onze fractievoorzitter in 2022 wethouder werd namens het CDA, ben ik min of meer bij toeval in de gemeenteraad terechtgekomen. Hoewel ik eerst moest wennen aan het politieke spel, ga ik er steeds beter in op. Met goede samenwerking met de andere fracties en het nieuwe vergadermodel lukt het ons om ieders bijdrage aan bod te laten komen.

Mijn eerste focuspunt is het bouwen van woningen in alle kernen en het betrekken van de inwoners daarbij. Belangrijk ook in de kernen zijn de maatschappelijke voorzieningen, zoals scholen, verengingen en dorpshuizen en waar nodig de ondersteuning ervan. Tot slot wil ik mij ook inzetten voor de agrarische sector, die we moeten koesteren en vertegenwoordigen in onze vruchtbare gemeente. Samen kunnen we bouwen aan een mooie toekomst voor de gemeente Buren.”

Willem van Blijderveen

wblijderveen@gemeenteraadburen.nl

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent