Spring naar content

Raadspraat D66 Buren

5 juli 2022, 12:19

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Evelien Schlösser, raadslid en fractievoorzitter van D66.

“Door ziekte heeft Alda van Zijl tijdelijk een pauze ingelast m.b.t. haar werk voor de gemeenteraad van Buren en mag ik haar vervangen als fractievoorzitter van D66. Dat betekent dat ik deze bijdrage aan Raadspraat lever.

Wat betreft het raadswerk ben ik meteen met mijn neus in de spreekwoordelijke boter gevallen, want er stonden belangrijke dossiers op de agenda. Bijvoorbeeld de Omgevingsvisie. Daarnaast is er een nieuw college aangetreden en is er een coalitieakkoord gepresenteerd. Stuk voor stuk interessante ontwikkelingen. Dat betekent voor mij lezen, lezen en lezen. Ook veel overleggen met andere partijen om medestanders te vinden voor je standpunten. Vooral dat laatste is waar ik mij op wil richten: het zoeken naar een breed draagvlak voor zaken die D66 na aan het hart liggen. Denk aan het verduurzamen van onze energievoorziening, het isoleren van woningen, zorg voor onze mooie natuur en zorgen voor elkaar. Zeker in deze onrustige tijden laten we niemand alleen!

En Alda: word snel weer beter!”

Maurik 30/03/2022 – Gemeenteraad Buren – portretten – iov gemeente Buren Foto Raphael Drent

Evelien Schlösser

Raadlid & fractievoorzitter D66

Meer info over Evelien? Ga naar iBabs Online.