Spring naar content

Raadspraat D66

28 september 2020, 16:17

In Raadspraat schrijven raads- en burgerleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Alda van Zijl, fractievoorzitter D66.

Is de democratie in de gemeente Buren goed geregeld?

D66 vraagt zich af waar we kunnen lezen, horen en zien hoe de besluitvorming is gegaan over bijvoorbeeld het Klokhuis in juni. Kunnen wij ons hier wel een goede mening over vormen?
Een feitje: Minder dan twee procent van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij. Negentig procent van de Nederlanders heeft wel vertrouwen in de democratie.

Blik op de toekomst

We zijn rijker, veiliger en gezonder dan ooit. Toch verlangen blijkbaar steeds meer mensen naar vroeger, naar een gouden tijdperk dat eigenlijk nooit heeft bestaan… Hoe kunnen we dit moderne onbehagen verklaren? En hoe kunnen we onze blik weer op de toekomst richten? En waarom is juist het politieke debat dan belangrijk?

Aan inwoners overlaten

Als raadslid ben ik aanspreekbaar op de inhoud van besluiten, maar ook op de manier waarop besluiten tot stand komen. Worden inwoners wel actief genoeg betrokken bij het gemeentelijk beleid? En hoe komt het dat mensen die zich enthousiast en liefdevol inzetten voor hun naasten, hun leefomgeving of een ander maatschappelijk doel toch regelmatig vastlopen bij aanvragen op het gemeentehuis? Het is momenteel een snelle en veranderende wereld maar de politiek…. die werkt nog gewoon op dezelfde manier als honderd jaar geleden. De gemeenteraad neemt, net als vroeger, besluiten maar in de voorbereiding hiervan kunnen we prima meer gaan overlaten aan onze inwoners. Zij kunnen, met hun eigen plaatselijke kennis, zelf bepalen wat hun wensen zijn. Het is dus tijd om onze gemeentelijke politiek aan te passen aan de huidige tijd. Een systeemupdate is nodig!

Samen optrekken

De komst van de Omgevingswet (vele wetten en regels zijn samengevoegd in een nieuwe wet) zorgt binnenkort voor de gewenste verandering. Iedereen moet straks makkelijk de weg kunnen vinden bij het aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning voor (ver)bouw. Verder kunnen we samen vaker optrekken bij het organiseren van meer moderne digitale mogelijkheden in Buren. Meer inspraak, betrokkenheid en zeggenschap voor inwoners van Buren.

Alda van Zijl
Telefoonnummer: 06–44222789
E-mailadres: van.zijl@live.nl