Spring naar content

Raadspraat D66

13 december 2022, 11:59

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Evelien Schlösser, waarnemend fractievoorzitter en raadslid voor D66. 

“Deze Raadspraat valt samen met de laatste periode dat ik Alda van Zijl mag vervangen tijdens haar ziekteverlof. Nog eenmaal, tot eind maart 2023, ben ik fractievoorzitter van D66. Ik doe het met heel veel plezier.

Wat een jaar is het geweest. De datadiefstal waardoor Buren in deze wondere wereld werd verplaatst, de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in het chaletpark en ook de crisisnoodopvang voor asielzoekers welke in een leegstaand gedeelte van gemeentehuis werd gerealiseerd. Het laat goed zien dat de inwoners van onze gemeente hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen en dat we doen wat we kunnen om deze mensen te helpen.

Daar ben ik trots op. In de aanloop naar Kerst en het nieuwe jaar wil ik u daar van harte voor bedanken! Daarbij wens ik u en uw dierbaren graag het allerbeste toe en een goede gezondheid in 2023.”

In contact komen met Evelien?
eschlosser@gemeenteraadburen.nl