Spring naar content

Raadspraat D66

20 april 2023, 12:28

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Alda van Zijl-Hoek, fractievoorzitter van D66.

Na een periode van best wel ernstig ziek zijn, ben ik weer ’terug’ als raadslid. Dank aan Evelien die mij een heel jaar prima heeft vervangen in de gemeenteraad. Het motto ‘Zorg voor elkaar’ is een van de uitgangspunten voor ons als D66 en dat hebben we dus het afgelopen jaar zelf in praktijk gebracht, heel belangrijk! Het is mij dan ook een genoegen om deze raadspraat weer te kunnen schrijven.

De gemeenteraad denkt na en beslist over onderwerpen welke belangrijk zijn in het heden en in de toekomst. Hoe gaan we om met uitdagingen zoals woningbouw, recreatiewoningen, klimaatverandering, (duurzame) energie, natuur en toenemende diversiteit onder inwoners? Dit mag en kan per kern verschillen van elkaar.

Heb ik u/jullie kunnen inspireren om na te denken over de toekomst van Buren? Samen met u/jullie bespreken we graag hoe dit aan te pakken.

Alda van Zijl-Hoek

azijl@gemeenteraadburen.nl