Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

26 april 2023, 13:56

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Gerdjan Keller, raadslid voor Gemeentebelangen.

“Om de juiste keuzes in de politiek te kunnen maken, moet je in contact zijn met je inwoners en moet je vooral luisteren naar wat hen bezighoudt. Mijn motto is dat inwoners gehoord, gezien en erkend moeten worden.

Als raadslid van Gemeentebelangen zet ik mij in voor een gemeente die eerlijk is, begripvol richting inwoners communiceert en handelt met een menselijke maat. Een gemeente die sneller reageert, dienstverlening op maat levert en veel beter naar haar inwoners luistert.

Mijn streven voor de komende jaren is om inwoners zoveel mogelijk directe inspraak te geven op ontwikkelingen in hun kern, wijk, buurt en straat. Niet als mosterd na de maaltijd, maar vooraf. Zij weten immers het beste wat er nodig is in hun kern of wijk. Ik wil de inwoner weer een stem geven zodat de inwoner daadwerkelijk meebepaalt en niet alleen meebetaalt. Hier kunt u mij de komende jaren op aanspreken!!”

Gerdjan Keller

gkeller@gemeenteraadburen.nl