Spring naar content

Raadspraat Mevrouw Van Dam

26 oktober 2020, 11:50

In Raadspraat schrijven raads- en burgerleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Ellen van Dam, fractievoorzitter van Mevrouw Van Dam.

Ik zag familie en vrienden vertrekken

Als jongvolwassene zelfstandig wonen? Bij een scheiding op zoek naar woonruimte? Huis en tuin te groot en wil je gelijkvloers wonen met buitenruimte? Op dit moment biedt onze gemeente weinig mogelijkheden.

Zo zag ik, waarschijnlijk net als een aantal van u, familie en vrienden vertrekken naar buurgemeenten, weg uit hun en mijn omgeving. Ik heb dit vanaf mijn eerste dag als raadslid onder de aandacht gebracht. Helaas, er waren al veel lopende traditionele bouwplannen en vanuit de provincie kregen we geen ruimte voor meer.

Een vernieuwend woonbehoefte-onderzoek

Mijn aandacht ging vanaf dat moment naar een vernieuwend woonbehoefteonderzoek om de provincie te overtuigen van de noodzaak van meer woningen. Het woningmarktonderzoek werd een aantal weken geleden uitgezet. De bezorging verliep niet optimaal en er was wat kritiek op de vragen. Hier is zoveel mogelijk mee gedaan. Een groot aantal inwoners reageerde. Geweldig! Bewonersverenigingen hebben zeer actief meegewerkt. De enquête nodigde uit om ook nieuwe woonvormen onder de aandacht te brengen.

Onverwachte gebeurtenissen

Als veertienjarige denk je niet aan een wachttijd van zes tot tien jaar voor een woning. Als oudere denk je dat je nog heel lang gezond blijft. Een echtpaar denkt niet aan een scheiding. Met voldoende nieuwe woningen moet het mogelijk zijn om meer inwoners van dienst te zijn bij onverwachte levensgebeurtenissen, zodat zij toch in hun woonomgeving kunnen blijven.

Er gloort hoop

We hebben actieve wethouders die geplande bouwplannen vlottrekken. Er is nu weer aandacht voor sociale woningbouw en de vraag van inwoners. Het woningmarktonderzoek maakt nieuwe woonvormen en de behoeften van onze inwoners duidelijk. Hier gaan we mee aan de slag!

Samen wonen in Buren

Ik wil graag, net als u, met jong en oud in de gemeente Buren blijven wonen. Naar elkaar omkijken, deelnemen aan activiteiten en vooral met veel plezier met elkaar samenleven in een prachtige plattelandsomgeving.

Samen maken we Buren sociaal en prettig om te wonen.

Ellen van Dam