Spring naar content

Raadspraat: Monique Bettink

9 november 2020, 16:35

In Raadspraat schrijven raads- en burgerleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Monique Bettink, fractievoorzitter van het CDA.

De jeugd heeft de toekomst

Recentelijk is mijn schoonmoeder overleden en dat betekent dat we in de familie verhalen ophalen over vroeger. Niet alleen het vroeger van mijn man, maar ook het vroeger van zijn moeder. “Toen was het leven nog eenvoudig”. Ik vraag me af of onze jeugd diezelfde uitspraak zal doen over hun vroeger. Wij hadden de enorme werkloosheid in de jaren ’80 en de koude oorlog. “Liever een kruisraket in mijn tuin dan een Rus in mijn keuken.” Maar uitdagingen als: “Is er straks nog een leefbare aarde? Hoe zit het met klimaatmigratie? Hoe lossen we de droogte in de zomers op? Hoe stappen we over op het gebruik van duurzame bronnen?”, dat zijn vragen die ik me als tiener nooit heb hoeven stellen. Elk tijdperk heeft zijn eigen uitdagingen, maar dit tijdperk heeft wel erg complexe uitdagingen.

Jongerenraad Buren

De jeugd heeft de toekomst. Maar de jeugd heeft, zo lijkt het, tegelijkertijd ook weinig invloed op die toekomst. Afgelopen dinsdag is de raad van Buren akkoord gegaan met een jongerenraad voor de gemeente Buren. Gevraagd en ongevraagd mag en moet er advies gegeven worden over onderwerpen die onze jeugd aangaan, zoals bijvoorbeeld woningbouw, klimaat, omgevingsvisie, jeugdzorg en de leefbaarheid van de kernen. Op elk gebied moet de jeugd aan kunnen geven: “Dit is wat wij nodig hebben om in de toekomst een leefbaar Buren te houden.” En daar moet naar geluisterd worden.

Uit alle kernen

Om een goede vertegenwoordiging te vormen, moet er natuurlijk jeugd uit alle kernen meedoen. Iedereen is welkom, zolang je maar tussen de 13 en 23 jaar bent. Wil je je inzetten voor onze mooie gemeente? Heb je ideeën over hoe dat dan zou moeten? Wil je met leeftijdsgenoten een groep ‘oude mensen in de raad’ laten weten wat je wilt? Wil je meedenken en meedoen? Meld je dan aan via jongerenraadburen@gmail.com of bezoek de Facebookpagina van Jongerenraad Buren.
De jeugd heeft de toekomst en hoeft zeker niet langs de lijn toe te kijken hoe die toekomst voor hen ingevuld wordt. Doe mee, denk mee, laat je stem horen!

Monique Bettink
E-mailadres: monique@cdaburen.nl
Telefoonnummer: 06-21831691