Spring naar content

Raadspraat PCG

11 mei 2022, 12:07

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Christiaan de Lange, Raadslid van PCG.

En nu verder…

De afgelopen verkiezingen gaven onze inwoners een duidelijk signaal. Gemeentebelangen Buren en het CDA kregen er beide een zetel bij en de PCG kreeg 170 stemmen meer.

Deze drie partijen zijn momenteel actief aan het onderhandelen om gezamenlijk te komen tot een coalitie. Er zijn diverse onderwerpen die de komende tijd moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld woningbouw. In sommige kernen gaan de komende tijd een aantal woningen gerealiseerd worden. In een aantal andere kernen zijn er nog geen plannen om woningen te realiseren. De komende periode zal in andere kernen ook gebouwd gaan worden.

Daarnaast zijn er nog verschillende onderwerpen die de komende vier jaar aandacht moeten krijgen. Zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg of andere WMO-zaken. Sport vraagt aandacht net als cultuur en zeker het plaatsen van windmolens en/of zonnecollectoren op landbouwgrond. Tevens zitten onze landbouwers en ondernemers niet stil.

Dit alles moet gebeuren met die gelden die beschikbaar zijn. Op een extra belastingverhoging zit niemand wachten. Zeker wij als PCG niet. Zo ziet u dat er best veel te onderhandelen is voor een nieuw coalitieakkoord.

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent

Christiaan de Lange, Raadslid PCG

  1. 06-21948099
  2. clange@gemeenteraadburen.nl

Meer informatie over Christiaan de Lange vindt u hier.