Spring naar content

Raadspraat PvdA-GroenLinks

31 januari 2023, 11:02

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Jur Marringa, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks.

“In de gemeente Buren wonen bijna 28.000 mensen met verschillende achtergronden. Ik ben in de gemeenteraad gegaan om het progressieve geluid te laten horen in de gemeente. Mijn partij is PvdA-GroenLinks. Ik kies voor de dialoog met mensen die vaak een andere mening hebben, omdat we de grote problemen op ons bord samen moeten aanpakken. Keuzes moeten we maken, nu kan het nog.

Het is meer dan duidelijk dat we anders om moeten gaan met natuur en landschap, de woningbouw, energiegebruik en onze economische activiteiten moeten aanpassen. Daarom zet ik mij als mens en als raadslid in voor duurzaam bouwen op maat, met de projectontwikkelaar op afstand. Ik wil dat niemand in armoede leeft, dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Ik wil dat Buren zelf energie opwekt en windmolens en zonnevelden snel toe gaat staan. En ik wil werken aan een groene economie, zonder belasting van de natuur.”

In contact komen met Jur Marringa?

jmarringa@gemeenteraadburen.nl

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent