Spring naar content

Roerig jaar voor de pontjes

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 november 2022, 10:49

Het vaarseizoen 2022 verliep voor de pontjes van Uit®waarde wisselend. Na een prima start van het vaarseizoen in mei voor alle tien de pontjes werden ze eind juni geconfronteerd met een zeer lage waterstand op de Waal. Door de lage waterstand konden de Waalveren niet meer afmeren en werden ze gestremd. Niet alleen de Waalveren maar ook de Liniepont en het veer Rhenen-Lienden kregen last van de lage waterstand waardoor ook deze veren noodgedwongen moesten stoppen. Gelukkig bleek het mogelijk de laatste twee weekenden van de maand september alle gestremde veerverbindingen weer op te starten. Alleen de regen was op deze dagen volop aanwezig. Desalniettemin is het totaal van het aantal overzettingen op 10.000 na gelijk aan die van vorig jaar. In bijzijn van bemanningsleden en bestuurders van de oevergemeenten zijn gisteren de jaarcijfers bekend gemaakt.

De tien toeristische voetveren in Rivierengebied hebben dit jaar gezamenlijk bijna 97.500 passagiers overgezet
De fiets- en voetveren over de Waal tussen Varik-Heerewaarden, Druten-Dodewaard en Beuningen-Slijk-Ewijk hebben samen 26.205 passagiers overgezet.
De Maaspontjes, die varen tussen Batenburg en Demen en Ravenstein en Niftrik alsmede het Pontje Ham, hebben samen ruim 36.000 mensen vervoerd. Het veer Batenburg-Demen was het veer met de meeste overzettingen van dit jaar, met 14.017 passagiers.
De pontjes Rhenen-Lienden en het Renkumse Veer (Neder-Rijn) zetten samen 23.525 passagiers over. De Liniepont (Lek), onderdeel van Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft 2.990 personen overgezet.
Het veertje Heukelum-Galgenwaard dat vaart over de Linge, tenslotte zette 8.719 passagiers over.

Het nieuwe vaarseizoen start op zaterdag 29 april 2023, met uitzondering van het pontje Rhenen-Lienden die op Koningsdag 27 en 28 april 2023 in de vaart gaat.

Oproep

Heeft u een Groot Vaarbewijs of Rijnpatent? Kom dan gezellig varen op één van de Waalveren. Zij bieden u een leuke vrijetijdsbesteding en stellen daar tegenover een vrijwilligersvergoeding. Heeft u zin om het vrijwilligersteam te komen versterken, neem dan contact met de Uiterwaarde op.

Overzicht overzettingen veren tm 2022