Spring naar content

Rookvrije sportomgeving belangrijk voor BVV

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 november 2020, 14:58

De Burense Voetbal Verenigingen (BVV) hechten veel waarde aan een rookvrije sportomgeving. Vanaf oktober zetten bijna alle Burense voetbalverenigingen een eerste stap richting een gedeeltelijk rookvrij sportpark. Hiermee geven de verenigingen een gezamenlijk statement af. Zo vinden ze het belangrijk dat jeugdleden in een rookvrije omgeving kunnen sporten. Ook willen ze het goede voorbeeld geven en voorkomen dat (jeugd)leden en bezoekers onbewust schadelijke tabaksrook binnenkrijgen.

Wij juichen deze ontwikkeling van harte toe. Voetbalverenigingen die een rookvrije afspraak maken, ondersteunen wij met materialen, die laten zien dat de sportparken rookvrij zijn. Denk daarbij aan borden en stickers.

Stapsgewijs naar rookvrije sportparken

In Nederlands zijn veel Betaald Voetbalorganisaties (BVO’s) sinds dit jaar geheel rookvrij. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat in 2025 alle sportparken helemaal rookvrij zijn.
Dit zijn voor de Burense voetbalclubs genoeg redenen om alvast stapsgewijs toe te werken naar rookvrije sportparken. De clubs kiezen hierbij veelal voor een gefaseerde aanpak. Verenigingen en hun leden hebben te maken met allerlei maatregelen en beperkingen om het coronavirus een halt toe te roepen. Van leden wordt op dit moment al veel flexibiliteit en begrip gevraagd. Een rookverbod invoeren en handhaven, is nu niet het juiste moment.

Rookvrije afspraak

Hierbij ontstaat nogal eens verwarring tussen een ‘rookvrije afspraak’ en een ‘rookverbod’. Het gaat voorlopig niet om een ‘rookverbod’ maar een ‘rookvrije afspraak’ die clubs met hun leden maken. Bijvoorbeeld: ‘Niet roken in clubtenue’ of ‘Niet roken als de jeugd voetbalt’.

De nadruk ligt op een positieve benadering en niet op handhaving. Rokende clubleden blijven van harte welkom. Maar zij worden gevraagd niet te roken langs de zijlijn. In sommige gevallen worden zij verzocht om op een speciaal gecreëerde rookplaats te gaan staan, die uit het zicht is van kinderen. Iedere Burense voetbalclub bepaalt zelf wanneer de rookvrije afspraak van kracht is en zorgt zelf voor de communicatie richting leden, vrijwilligers en sportparkbezoekers.