Spring naar content

Samenwerking met Jongerenraad Buren vastgelegd

Dit nieuwsbericht is verlopen.
11 februari 2021, 13:35

Burgemeester De Boer en Julian van Blijderveen, voorzitter Jongerenraad Buren, tekenden een convenant waarmee de samenwerking tussen jongerenraad en gemeenteraad officieel werd vastgelegd. Julian, die ook initiatiefnemer is van de jongerenraad, wil dat jongeren meer betrokken worden bij politieke besluiten en jongeren bij op de kaart zetten bij de lokale politiek.

Jongerenraad Buren is aangesteld als officieel adviesorgaan voor de raad en bestaat uit negen leden. Deze leden geven gevraagd én ongevraagd advies over besluiten die door de raad genomen worden. Bij de adviezen van de jongerenraad wordt geen rekening gehouden met politieke voorkeuren van de individuele jongeren.

Highlights uit het convenant

Hieronder zetten we de highlights uit het convenant op een rij:

  • De jongerenraad vertegenwoordigt jongeren uit de gemeente tussen de 13 – 23 jaar oud.
  • De jongerenraad legt verantwoording af aan de gemeenteraad.
  • De jongerenraad adviseert, informeert en inspireert de gemeenteraad over onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren.
  • De jongerenraad betrekt jongeren bij de politiek.
  • De griffie vormt de schakel tussen de jongeren- en gemeenteraad.
  • Bij vergaderingen van werkgroepen van de gemeenteraad kunnen zij op uitnodiging aanwezig zijn.

Je ook inzetten voor jongeren uit je omgeving of meer weten over de jongerenraad? Kijk dan eens op www.jongerenraad-buren.nl.