Tekening herinrichting Rijnstraat, Dorpsstraat en Weverstraat in Ingen

10 juli 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente Buren nodigde op 3 juli omwonenden / belangstellenden uit om het inrichtingsplan ‘Kern Ingen’ en de bijbehorende riolering in te zien. Dit plan is weergegeven op een tekening (voorontwerp). Deze tekening kunt u hieronder downloaden.

Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Sielias (bsielias@buren.nl) of dhr. Hack (rhack@buren.nl) van de afdeling Ruimte. U kunt ook naar hen vragen via telefoonnummer 14 0344 (zescijferig nummer).