Spring naar content

Terugblik raadsvergadering 3 november

5 november 2020, 14:13

3 november vergaderde de Burense gemeenteraad. Op de agenda stonden veel voorstellen waar de raad een besluit over moest nemen. Door een aantal grote onderwerpen kwamen niet alle voorstellen aan bod.

Nieuw raadslid

Aan het begin van de vergadering werd de heer Willemsen geïnstalleerd als raadslid voor de Partij voor de Dieren. Hij volgt de onlangs vertrokken heer Zwarteveen op.

Interpellatiedebat stortplaatsen AVRI

Met een interpellatie kan een raadslid inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Onderwerp van dit debat was de bijdrage van 10 miljoen euro die de provincie Gelderland vraagt van afvalverwerker Avri voor de nazorg van afgesloten stortplaatsen. Avri is een samenwerking van acht gemeenten, die dit geld nu bij elkaar moeten brengen. De raadsleden namen unaniem een motie aan waarin ze oproepen tot het instellen van een regionaal raadsonderzoek.

Jongerenraad Buren

Jongerenraad Buren is ingesteld als adviesorgaan aan de gemeenteraad. De jongerenraad en de gemeenteraad leggen hun samenwerking vast in een convenant. De jongerenraad wil dat de stem van jongeren wordt gehoord, zodat de gemeenteraad samen met hen kan werken aan de leefbaarheid van de gemeente. In verband met de coronamaatregelen konden de leden van Jongerenraad Buren niet aanwezig zijn in de raadzaal. Daarom vindt de ondertekening van het convenant op een later moment plaats.

Sporthal Maurik

Het college stelde de raad voor om een plan uit te werken voor de realisatie en exploitatie van sporthal “Lignum” op het sportpark in Maurik. Bij het plan hoort ook het realiseren van een fietspad tussen de Brede School en het Sportpark. Door te kiezen voor een goedkope bouwmethode en commerciële functies mogelijk te maken blijven de kosten binnen het financiële kader van € 89.000 per jaar. De raad ging akkoord met dit voorstel. De meerderheid nam een motie aan om de zondagsrust te respecteren en de sporthal op zondag niet open te laten gaan.

Volgende vergadering

De overige agendapunten schuiven door naar de vergadering van 10 november 2020. Dan staat ook de behandeling van de begroting op de agenda.